PRŮCHOD METODIKOU

Venkovní výuka je ucelené poznávání jednoho místa v několika na sebe pevně navazujících krocích. Každý z kroků má v celku nezastupitelný význam a přesně stanovené cíle. Učitel má však velkou svobodu při výběru konkrétních aktivit, které může v jednotlivých fázích využít, tak aby co nejlépe dosahoval stanovených cílů.

Souvislosti

Cíl fáze

Žáci přichází potřetí na místo zvolené pro daný cyklus Venkovní výuky. Srovnávají obecné principy a složky zapojené do ideálního fungování daného ekosystému s realitou jejich místa.

Zvažují a vysvětlují dopad změn způsobených přírodními nebo lidskými vlivy na jednotlivé složky nebo procesy probíhající v daném ekosystému.

Rozumí vlivu a síle lidského jednání a jeho dopad. Uvedou příklady vztažené na zkoumané místo a přírodu jako celek.

Klíčové otázky této  fáze jsou:

 

„Jaké jsou jednotlivé složky tohoto místa a jak spolu souvisí?“

„Co se stane, když…?“


Úloha učitele

Učitel pomáhá žákům třídit znalosti a pojmenovávat souvislosti mezi jednotlivými složkami ekosystému. S pomocí otevřených otázek, příkladů a zkušeností vede žáky k objevování souvislostí a jejich aplikaci na konkrétní příklady spojené s místem zvoleným pro daný cyklus Venkovní výuky.


Aktivita žáka

Žáci objevují a formulují souvislosti mezi jednotlivými složkami zkoumaného místa, které znali nebo objevili v průběhu cyklu Venkovní výuky. Tyto souvislosti dokáží aplikovat na konkrétní situaci v místě Venkovní výuky nebo zobecnit na obecně platné přírodní zákony.

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz