PRŮCHOD METODIKOU

Venkovní výuka je ucelené poznávání jednoho místa v několika na sebe pevně navazujících krocích. Každý z kroků má v celku nezastupitelný význam a přesně stanovené cíle. Učitel má však velkou svobodu při výběru konkrétních aktivit, které může v jednotlivých fázích využít, tak aby co nejlépe dosahoval stanovených cílů.

Kam jsme došli?

 

Stejně jako na začátku i po úspěšném dokončení cyklu Venkovní výuky je důležité se zastavit a shrnout si, kam jsme došli a zkusit si odpovědět na otázky.

 

„Co jsme se naučili a k čemu nám to bude?“

„Co jsme se dozvěděli a k čemu nám to je?“

„Jak se změnil náš vztah k místu, které jsme během právě ukončeného cyklu Venkovní výuky poznávali?“

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz