Ekologické výukové programy pro školy

Jednodenní programy

Jednodenní výukové programy pro vaše žáky připravuje všech pět pracovišť Lipky: Lipová, Rozmarýnek, Jezírko a Kamenná v Brně a okolí, Rychta v Krásensku na Drahanské vrchovině.

 

Část programů probíhá výlučně v terénu – můžete je tedy zařadit pro vaše žáky jako terénní přírodovědná praktika, exkurze nebo školní výlety. I ostatní programy jsou zcela nebo z části postaveny na venkovní výuce – nejčastěji přímo v zahradách našich pracovišť. 

 

Aktuální nabídky výukových programů a kontakty na jednotlivá pracoviště

 

 

Pobytové programy

Pobytové programy pro školy nabízí pracoviště Lipky Rozmarýnek, Jezírko a Rychta. 

 

Pobyty můžete celoročně využít jako školu v přírodě. Celoročně trávíme co nejvíce času v přírodě a venkovní výuka je podstatnou složkou našich pobytových programů. Zvláště v jarních a podzimních měsících probíhá většina programu v terénu.

 

Aktuální nabídka pobytů a kontakty na jednotlivá pracoviště

 

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz