PRŮCHOD METODIKOU

Venkovní výuka je ucelené poznávání jednoho místa v několika na sebe pevně navazujících krocích. Každý z kroků má v celku nezastupitelný význam a přesně stanovené cíle. Učitel má však velkou svobodu při výběru konkrétních aktivit, které může v jednotlivých fázích využít, tak aby co nejlépe dosahoval stanovených cílů.

Senzivita

Cíl fáze

Žáci poprvé přichází na místo zvolené pro celý cyklus Venkovní výuky. S pomocí nabízených aktivit je vnímají a prociťují zejména na úrovni emocionální a smyslové.

Zkoumají místo za pomocí smyslů, vciťování se, her a prožitkových činností. Seznamují se s prostředím, jeho specifiky a uvědomují si, jak na ně místo působí. Své pocity a zkušenosti bezpečně sdílí s ostatními.

Klíčové otázky této fáze jsou: 

 „Co na tomto místě vnímám?“

„Jak na mě tohle místo působí?“

 


Úloha učitele

Úlohou učitele je přiměřeným způsobem vzbudit vnitřní motivaci žáka k vnímání místa. Nabízí aktivity a vhodnými postupy reflektují prožitky žáků. Vytváří bezpečné prostředí pro sdílení.

Aktivita žáka

Žáci zapojují smysly a emoce. Své prožitky následně převádí do vědomé podoby a mají možnost je sdílet.

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz