PRŮCHOD METODIKOU

Venkovní výuka je ucelené poznávání jednoho místa v několika na sebe pevně navazujících krocích. Každý z kroků má v celku nezastupitelný význam a přesně stanovené cíle. Učitel má však velkou svobodu při výběru konkrétních aktivit, které může v jednotlivých fázích využít, tak aby co nejlépe dosahoval stanovených cílů.

Odkud jdeme?

 

Než se pustíme do Venkovní výuky je užitečné se zastavit a pojmenovat si, jak vypadá situace odkud vyrážíme. Zkusíme si položit několik otázek.

„Co víme jako jednotlivci a co víme jako kolektiv o tématu, do kterého se pouštíme?“

„Co víme o místě, které jsme si pro Venkovní výuku tentokrát vybrali?“

„Kam směřujeme a co očekáváme?“


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz