JAKÉ PŘÍNOSY MÁ VENKOVNÍ VÝUKA


Žáci během Venkovní výuky


  • poznávají přírodu přímo v přírodě, vlastní zkušeností, všemi smysly,
  • mohou aktivně zkoumat a objevovat,
  • jsou motivovaní, protože se učí ve skutečném světě,
  • sdílí své poznatky a vzájemně se obohacují,
  • učí se přemýšlet v souvislostech,
  • získávají velké množství nových poznatků, dovedností a zkušeností spjatých s reálným světem,
  • učí se bezpečnému pobytu v přírodě,
  • budují si pozitivní vztah k místu, učiteli, předmětu, škole. 

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz