Pro sborovny

Potřebujete v oblasti venkovní výuky vzdělávat celý tým vašich pedagogů? Hledáte způsob, jak motivovat své kolegy? Pak je seminář pro sborovny vhodný formát. Vyberte si z jednotlivých oblastí a naplánujte si hodinovou dotaci – společně pak vybereme vhodný termín a místo (většinou přímo u vás ve škole).

 

Nabídka platí pro školy v Jihomoravském nebo Olomouckém kraji, v jiných regionech po předchozí domluvě.

 

Témata nabízíme ve formě půldenní (4 hodiny – 4 x 60 minut) anebo celodenní (6 hodin – 6 x 60 minut), podle velikosti skupiny jsou semináře vedené jedním či dvěma lektory.

 

Po domluvě je možné za příplatek realizovat i v období školních prázdnin/víkendů.

 

Předměty venku pro 1.stupeň

Aktivity do primárně nebiologických předmětů (např. jazyky, matematika či vlastivěda, výchovy) vhodné do školní zahrady či terénu „za humny“ a zajímavé pro plnění tematických okruhů i průřezových témat.

Předměty venku pro 2.stupeň

Aktivity do primárně nebiologických předmětů (např. jazyky, fyzika, chemie, výchovy) vhodné do školní zahrady či terénu „za humny“ a zajímavé pro plnění tematických okruhů i průřezových témat.

Badatelství

Zapojte žáky do aktivního objevování světa kolem nás! Vyzkoušíme všechny fáze výzkumu, práci s otázkou, hypotézou i grafy. Představíme vám vybrané badatelské pomůcky. Naučíme se, jak žáky motivovat, pracovat v týmu a jak jim do práce co nejméně zasahovat.

Zahrada nás učí

Na semináři se dozvíte, jak využívat a udržovat přírodní školní zahradu. Zahradu jako venkovní učebnu pro aktivní výuku napříč různými předměty. Naučíme se, jak učit s minimem pomůcek, jaké základní principy a metody výuka venku nabízí a jak pracovat se zahradou a výukou v ní dlouhodobě.

Jak začít učit venku?

Úvod do venkovní výuky. Zaměříme se na to, jak začít učit venku, proč vyrazit s dětmi ven, jak se vybavit, i kde a co tam jde učit ve všech ročních obdobích.

 

Cena seminářů:

Akreditovaný 4hodinový seminář: 9 000 Kč

Akreditovaný 6hodinový seminář: 16 000 Kč

 

  • Platí pro skupinu do 25 osob,
  • v ceně je zahrnut celkový čas trvání kurzu, včetně přípravy pomůcek a času na cestu (v maximální délce 1 hod / cesta tam a 1 hod / cesta zpět),
  • v ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné, delší čas na cestu než 1 hodina, případně ubytování lektorů (v případě brzkého začátku kurzu, delší dojezdnosti atd.),
  • po domluvě je možné za příplatek realizovat i v období školních prázdnin/víkendů.

 

 

 

foto portret

Máte zájem o vzdělávání pro učitele z vaší školy?

Napište nám vaši představu a my se vám ozveme.

Markéta Dvořáková

marketa.dvorakova@lipka.cz

 

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz