Pro sborovny

Potřebujete v oblasti venkovní výuky vzdělávat celý tým vašich pedagogů? Hledáte způsob, jak motivovat své kolegy? Pak je seminář pro sborovny vhodný formát. Vyberte si z jednotlivých oblastí a naplánujte si hodinovou dotaci – společně pak vybereme vhodný termín a místo (většinou přímo u vás ve škole).

 

Nabídka platí pro školy v Jihomoravském nebo Olomouckém kraji, v jiných regionech po předchozí domluvě.

 

Témata nabízíme ve formě půldenní (4 hodiny) anebo celodenní (8 hodin), podle velikosti skupiny jsou semináře vedené jedním či dvěma lektory.

 

Po domluvě je možné za příplatek realizovat i v období školních prázdnin/víkendů.

 

Předměty venku pro 1.stupeň

Aktivity do primárně nebiologických předmětů (např. jazyky, matematika či vlastivěda, výchovy) vhodné do školní zahrady či terénu „za humny“ a zajímavé pro plnění tematických okruhů i průřezových témat.

Předměty venku pro 2.stupeň

Aktivity do primárně nebiologických předmětů (např. jazyky, fyzika, chemie, výchovy) vhodné do školní zahrady či terénu „za humny“ a zajímavé pro plnění tematických okruhů i průřezových témat.

Badatelství

Zapojte žáky do aktivního objevování světa kolem nás! Vyzkoušíme všechny fáze výzkumu, práci s otázkou, hypotézou i grafy. Představíme vám vybrané badatelské pomůcky. Naučíme se, jak žáky motivovat, pracovat v týmu a jak jim do práce co nejméně zasahovat.

Zahrada nás učí

Na semináři se dozvíte, jak využívat a udržovat přírodní školní zahradu. Zahradu jako venkovní učebnu pro aktivní výuku napříč různými předměty. Naučíme se, jak učit s minimem pomůcek, jaké základní principy a metody výuka venku nabízí a jak pracovat se zahradou a výukou v ní dlouhodobě.

Jak začít učit venku?

Úvod do venkovní výuky (pouze ve formě 4 hodinového motivačního semináře). Zaměříme se na to, jak začít učit venku, proč vyrazit s dětmi ven, jak se vybavit, i kde a co tam jde učit ve všech ročních obdobích.

 

Cena seminářů:

Akreditovaný 4hodinový seminář: 9 000 Kč

Akreditovaný 8hodinový seminář: 16 000 Kč

 

  • Platí pro skupinu do 25 osob,
  • v ceně je zahrnut celkový čas trvání kurzu, včetně přípravy pomůcek a času na cestu (v maximální délce 1 hod / cesta tam a 1 hod / cesta zpět),
  • v ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné, delší čas na cestu než 1 hodina, případně ubytování lektorů (v případě brzkého začátku kurzu, delší dojezdnosti atd.),
  • po domluvě je možné za příplatek realizovat i v období školních prázdnin/víkendů.

 

 

 

foto portret

Máte zájem o vzdělávání pro učitele z vaší školy?

Napište nám vaši představu a my se vám ozveme.

Markéta Dvořáková

marketa.dvorakova@lipka.cz

 

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz