NABÍZÍME CESTY, JAK...


... VYRAZIT ZA PRÁH ŠKOLY... v každém věku
... v rušném městě
... ve školní zahradě
... ve všech ročních obdobích
... v lese nebo v potoce
... v každém věku
... v rušném městě
... ve školní zahradě
... ve všech ročních obdobích
... v lese nebo v potoce

  AKTUALITY
Na podzim jsme proškolili sborovny 5 škol!
Chcete se svými kolegy nahlédnout na příležitosti venkovní výuky ve vaší škole společně? Vyberte si z nabídky seminářů pro sborovny.
 » více informací
Stáhněte si rozšířený seznam pomůcek pro badatelství
Chcete se badatelství věnovat napříč předměty a tématy? Doplňte si pomůcky podle připraveného seznamu.
 » více informací
Naplánujte si semináře na začátek jara
Jak být autentickým učitelem? Kde je místo učitele ve vzdělávání, když se mění jeho tradiční role?
Odpovědi budeme hledat na seminář na Kamenné 25. března 2024.
 » více informací

VŠECHNY AKTUALITY


 

 

promyslene ikona

Plánuji-li Venkovní výuku

PROMYŠLENĚ,

pak ji cíleně zahrnuji do svých ročních výukových/tematických plánů (případně i do ŠVP). Jednotlivá učební témata v plánu skládám s ohledem na nejvhodnější dobu (např. roční období, kulturní dění, tradice, významné události atp.). Smyslem je vyhledávání příležitostí, kdy a jak lze učební látku co nejvíce spojovat s reálným prostředím. Takto žákům lépe zprostředkuji, co nejužší propojení s tím, co mohou skutečně pozorovat kolem sebe v jejich osobním životě i budoucím profesním životě.

Zmapuji si okolí školy tak, že znám příležitosti jednotlivých lokalit pro učení žáků a/nebo mám pro jednotlivá výuková témata vytvořen přehled míst, která mi mohou pomoci v učení.

Při každé cestě za práh školy mám na mysli předem určené výukové cíle, které zapadají do mého učebního plánu a plánuji si i konkrétní způsoby ověření, zda došlo k jejich naplnění

Znám rizika jednotlivých míst a proto si předem připravím vhodná avšak nesvazující opatření k jejich omezení. Dohodnu si s žáky a společně ověříme soubor kritérií pro bezpečný a podnětný pohyb v terénu.

 

 » zpět 

 

pravidelne ikona

Vyrážím-li ven se žáky

PRAVIDELNĚ,

pak chodíme ven opakovaně v průběhu celého roku. Kombinuji kratší či delší pobyt venku s ohledem na výukový cíl. 

Využívám toho, že pravidelností a dostatečnou četností stírám u žáků pocit vyjímečnosti pobytu v přírodě a potřebu opakovaně si přírodou naplnit zážitkovou a emoční stránku. Pravidelností také buduji u žáků rutinní návyky, jak se venku chovat bezpečně a pracovat cílevědomě a soustředěně i v podnětnějším prostředí.

Opakovanou zkušenosti s učením venku mohu u žáků podpořit přesvědčení o využitelnosti školního vzdělání pro skutečný život ve skutečném světě. Výuka se tak může úžeji a účelněji propojovat s životem kolem nás.

 

 » zpět

 

provazane ikona

Jsou-li venkovní aktivity dobře

PROVÁZANÉ SE ŠKOLNÍ VÝUKOU

kurikulárně i organizačně,

pak vytvářím pro žáky velmi podnětné a komplexní učební podmínky.

Učení ve venkovním prostředí může zdůrazňovat smysluplnost učebních témat. Výuka ve třídě může pomoci zpřehlednit tyto nové poznatky získané ve složitém skutečném světě.

Propojení výuky venku a uvnitř mi umožňuje využívat širší paletu metod, může mi pomoci zvyšovat motivací žáků a mohu díky ní vytvořit prostor pro všestranné učení žáků s rozdílnými osobnostmi a kompetencemi k učení. 

Na rozdíl od výuky mezi čtyřmi stěnami, venkovní výukou nabízím praktické situace, reálné prostředí, osobní zkušenost, aplikaci poznatků a dovedností, svět v jeho složitosti a nadpředmětové realitě. 

Venkovní výuka využívá pečlivě strukturované výukové aktivity a hodnocení ve spojitosti se školní výukou a aktuálním vzdělávacím plánem (RVP, ŠVP), rozpoznává a zdůrazňuje roli facilitace v procesu učení.

 

 » zpět

 

dlouhodobe ikona

Učím-li venku

DLOUHODOBĚ,

přináším žákům příležitost pro celistvější porozumění světu.

Jedno konkrétní místo může žák zažívat opakovaně vždy s jiným cílem, jiným tématem, v jiných souvislostech, za jiných ročních nebo denních podmínek. 

To mu umožňuje poznávat tento prostor mnohovrstevnatě, objevovat vazby jednotlivých složek, sledovat dlohodobé procesy a vnímat jejich proměny v čase. 

Dlouhodobostí nabízím žákům příležitost pro naplnění celé škály emocionálních, estetických nebo kognitivních potřeb spojených s poznáváním skutečného světa. Vytvářím tak příležitosti pro rozvoj klíčových kompetencí – např. k řešení problémů, akčních, badatelských nebo podnikavých.

Dlouhodobým plánováním venkovní výuky v rámci školního roku (např. ročním tematickým plánem) mohu efektivně využít venkovní příležitosti pro učení zejména u těch témat, jejichž pochopení se bez reálného světa neobejde.

 

 » zpět

 

PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz