NABÍZÍME CESTY, JAK...


... VYRAZIT ZA PRÁH ŠKOLY... v každém věku
... v rušném městě
... ve školní zahradě
... ve všech ročních obdobích
... v lese nebo v potoce
... v každém věku
... v rušném městě
... ve školní zahradě
... ve všech ročních obdobích
... v lese nebo v potoce

  AKTUALITY
Vzdělávání, inspirace a sdílení
... čekají na všechny, kdo se přihlásí na některou z akcí v příštím školním roce.
 » více informací
Školíme celé sborovny
Chcete se svými kolegy nahlédnout na příležitosti venkovní výuky ve vaší škole společně? Vyberte si z nabídky seminářů pro sborovny.
 » více informací
Stáhněte si rozšířený seznam pomůcek pro badatelství
Chcete se badatelství věnovat napříč předměty a tématy? Doplňte si pomůcky podle připraveného seznamu.
 » více informací

VŠECHNY AKTUALITY


 

 

promyslene ikona

Plánuji-li Venkovní výuku

PROMYŠLENĚ,

pak ji cíleně zahrnuji do svých ročních výukových/tematických plánů (případně i do ŠVP). Jednotlivá učební témata v plánu skládám s ohledem na nejvhodnější dobu (např. roční období, kulturní dění, tradice, významné události atp.). Smyslem je vyhledávání příležitostí, kdy a jak lze učební látku co nejvíce spojovat s reálným prostředím. Takto žákům lépe zprostředkuji, co nejužší propojení s tím, co mohou skutečně pozorovat kolem sebe v jejich osobním životě i budoucím profesním životě.

Zmapuji si okolí školy tak, že znám příležitosti jednotlivých lokalit pro učení žáků a/nebo mám pro jednotlivá výuková témata vytvořen přehled míst, která mi mohou pomoci v učení.

Při každé cestě za práh školy mám na mysli předem určené výukové cíle, které zapadají do mého učebního plánu a plánuji si i konkrétní způsoby ověření, zda došlo k jejich naplnění

Znám rizika jednotlivých míst a proto si předem připravím vhodná avšak nesvazující opatření k jejich omezení. Dohodnu si s žáky a společně ověříme soubor kritérií pro bezpečný a podnětný pohyb v terénu.

 

 » zpět 

 

pravidelne ikona

Vyrážím-li ven se žáky

PRAVIDELNĚ,

pak chodíme ven opakovaně v průběhu celého roku. Kombinuji kratší či delší pobyt venku s ohledem na výukový cíl. 

Využívám toho, že pravidelností a dostatečnou četností stírám u žáků pocit vyjímečnosti pobytu v přírodě a potřebu opakovaně si přírodou naplnit zážitkovou a emoční stránku. Pravidelností také buduji u žáků rutinní návyky, jak se venku chovat bezpečně a pracovat cílevědomě a soustředěně i v podnětnějším prostředí.

Opakovanou zkušenosti s učením venku mohu u žáků podpořit přesvědčení o využitelnosti školního vzdělání pro skutečný život ve skutečném světě. Výuka se tak může úžeji a účelněji propojovat s životem kolem nás.

 

 » zpět

 

provazane ikona

Jsou-li venkovní aktivity dobře

PROVÁZANÉ SE ŠKOLNÍ VÝUKOU

kurikulárně i organizačně,

pak vytvářím pro žáky velmi podnětné a komplexní učební podmínky.

Učení ve venkovním prostředí může zdůrazňovat smysluplnost učebních témat. Výuka ve třídě může pomoci zpřehlednit tyto nové poznatky získané ve složitém skutečném světě.

Propojení výuky venku a uvnitř mi umožňuje využívat širší paletu metod, může mi pomoci zvyšovat motivací žáků a mohu díky ní vytvořit prostor pro všestranné učení žáků s rozdílnými osobnostmi a kompetencemi k učení. 

Na rozdíl od výuky mezi čtyřmi stěnami, venkovní výukou nabízím praktické situace, reálné prostředí, osobní zkušenost, aplikaci poznatků a dovedností, svět v jeho složitosti a nadpředmětové realitě. 

Venkovní výuka využívá pečlivě strukturované výukové aktivity a hodnocení ve spojitosti se školní výukou a aktuálním vzdělávacím plánem (RVP, ŠVP), rozpoznává a zdůrazňuje roli facilitace v procesu učení.

 

 » zpět

 

dlouhodobe ikona

Učím-li venku

DLOUHODOBĚ,

přináším žákům příležitost pro celistvější porozumění světu.

Jedno konkrétní místo může žák zažívat opakovaně vždy s jiným cílem, jiným tématem, v jiných souvislostech, za jiných ročních nebo denních podmínek. 

To mu umožňuje poznávat tento prostor mnohovrstevnatě, objevovat vazby jednotlivých složek, sledovat dlohodobé procesy a vnímat jejich proměny v čase. 

Dlouhodobostí nabízím žákům příležitost pro naplnění celé škály emocionálních, estetických nebo kognitivních potřeb spojených s poznáváním skutečného světa. Vytvářím tak příležitosti pro rozvoj klíčových kompetencí – např. k řešení problémů, akčních, badatelských nebo podnikavých.

Dlouhodobým plánováním venkovní výuky v rámci školního roku (např. ročním tematickým plánem) mohu efektivně využít venkovní příležitosti pro učení zejména u těch témat, jejichž pochopení se bez reálného světa neobejde.

 

 » zpět

 

PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz