O metodice

Venkovní výuka – metodika pro učení přírodou:

  • Je metoda, která vede promyšleně krok za krokem k poznávání přírody přímo v přírodě.  
  • Je určena pro žáky 4. až 7. ročníku ZŠ. Lze ji však přizpůsobit pro mladší i starší žáky.
  • Venkovní výuku je možné, při dodržení základních kroků, využívat velmi variabilně při jednodenním projektovém dni, během týdenního pobytu ve škole v přírodě nebo jako  širší téma v období 1–2 měsíců.
  • Pomáhá vyučovat přírodovědu, přírodopis a prvouku, je ale vytvořená tak, aby se mohla propojit s dalšími předměty – češtinou, matematikou, výtvarnou výchovou a dalšími.
  • Metodika Venkovní výuky ke stažení.

 

 

Cíle Venkovní výuky

  • Umožnit žákům učit se ve venkovním, reálném prostředí a zvýšit tak smysluplnost a propojenost informací školního kurikula,

  • rozvinout a prohloubit vztah žáků k místům, v nichž žijí,

  • využít venkovní prostředí jako prostředek porozumění, vnímání a hodnocení ekologických a environmentálních souvislostí.

 

Tento typ výuky přináší příležitost pro spolupráci žáků, výhodu v podobě vzbuzení vnitřního zájmu žáka o poznání, umožňuje dětem přijmout spoluzodpovědnost za vzdělávací proces a hlavně přináší velké množství nových poznatků, dovedností a zkušeností spojených s reálným světem. Zároveň je však náročnější než frontální výuka ve třídě na přípravu učitele, čas i materiální vybavení školy.

Její silnou a oceňovanou stránkou je individuální metodická podpora utvářená na základě poptávky a potřeb učitele a školy.

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz