Proč (dlouhodobá a pravidelná) venkovní výuka?

 

ikona objevovani 

Vždy je co a kde objevovat

Tím nejlepším místem pro porozumění je přirozené prostředí, reálný svět za zdmi školy, o kterém se v učebnicích jen píše. Jeho objevováním a poznáváním rozvíjíme také hlubší vztah k místu, kde žijeme, a vztah k okolní přírodě.

 

Vnímáme všemi smysly

Využijme pocity žáků z vnímání přírody k učení. Informace propojená se smyslovým zážitkem je silným momentem pro její zapamatování.

 

Vidíme svět v souvislostech

Všude kolem nás, kolem školy, v našich obcích, přírodě a krajině kolem se odehrává mnoho zajímavých jevů. Dejme žákům možnost hledat a zkoumat v nich vztahy a souvislosti.

 

Venku můžeme učit napříč předměty

Venku najdeme mnoho příležitostí, jak učit mezipředmětově a propojeně. I jeden strom u školy se může stát učebnicí matematiky, češtiny, angličtiny, přírodovědy a tělocviku zároveň.

 
ikona pohyb

Umožní žákům pohyb

Pohyb je pro děti přirozený a zdravý. Doplňuje-li pohyb výuku, žáci se pak také lépe soustředí a učí. Pobyt venku rozvíjí lokomoci těla i schopnost orientace v přírodním i městském prostředí.

 

Rozvíjí komunikaci a vztahy

K venkovní výuce neodmyslitelně patří důvěra a respekt. S žáky se domlouváme na organizaci výuky a pravidlech bezpečnosti. Venkovní prostředí posiluje schopnost vyjadřování a popisný jazyk. Sdílíme společné zážitky z učení a využíváme příležitosti pro neformální rozhovory s žáky.

 
ikona příležitost

Nabízí příležitost pro každého

Venkovní prostředí vytváří příležitosti i pro žáky, jejichž potřeby a nadání vnitřní prostory školy neuspokojí. Mohou se tak více projevovat, realizovat a být úspěšní.

 
ikona bavi

Učitele i žáky to baví

Začátky nemusí být snadné, ale když si pojmenujeme překážky a naučíme se s nimi pracovat, pak jsou to nejen pro žáky, ale i pro učitele chvíle radosti ze společného učení.

 
 

Je plnohodnotná

Svými cíli a metodami venkovní výuka plnohodnotně naplňuje školní kurikulum. Její pravidelnost a dlouhodobost zvyšuje její efektivitu i možnosti výukových příležitostí. Může se tak stát pro učitele i žáky běžným způsobem učení, bez něhož si školu už nedovedou představit.

 

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz