Cesty venkovního učitele

Venkovní učitel zařazuje pravidelně a dlouhodobě učení venku do svého učitelského plánu, stanovuje si pro pobyt venku jasné výukové cíle ve spojení se školním kurikulem.
Prozkoumejte s námi i další prošlapané cesty, které zkvalitní vaši venkovní výuku a nabízejí vám i vašim žákům inovativní cesty v učení!

 


Do terénu s kontinuem!

Chcete učit venku, a nezapomínat přitom na klíčové kompetence žáků? Chcete u nich cíleně rozvíjet environmentálně odpovědné jednání?

Nabízíme vám pomůcku – Vývojové kontinuum odpovědného jednání k přírodě a lidem.

 

O co přesně jde?

ilustracni foto

 


foto vyvojove kontinuum 

I venku můžeme hodnotit

Učíte venku a potřebujete tuto výuku vyhodnocovat? Chcete posilovat u žáků to, co se daří a dávat zpětnou vazbu k jejich činnosti a výsledkům? Co venku pomáhá žákům na jejich cestě v učení a co pro to může udělat učitel? Jak efektivně hodnotit venku bez červené tužky a známek?

 

O co přesně jde?

 


Propojení venkovní výuky s podnikavostí

Venkovní výuka i podnikavost propojují vzdělávání s praktickým životem, odstraňují hranice mezi vzděláváním a prací. Ať už se jedná o zpracování darů přírody nebo o zvelebení části krajiny či obce, oceňují žáci to, že výsledky jejich úsilí jsou praktické a viditelné.

 

O co přesně jde?

Podnikavost

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz