Propojení venkovní výuky s podnikavostí

Venkovní výuka i podnikavost propojují vzdělávání s praktickým životem, odstraňují hranice mezi vzděláváním a prací. Jejich výstupy jsou konkrétní, reálné a hmatatelné. Ať už se jedná o zpracování darů přírody např. ze školní zahrady nebo o zvelebení části krajiny či obce, oceňují žáci to, že výsledky jejich úsilí jsou praktické a viditelné.

 

Výchova k podnikavosti i správně vedená venkovní výuka přirozeně podporují motivaci k odpovědnému způsobu života a vytváření hodnot pro své okolí. Zahrnují pěstování sebedůvěry (např. u žáků, kterým nevyhovuje výuka ve třídě a učebnice), získávání povědomí o svých silných a slabých stránkách (různorodé aktivity skupinové i individuální), posilování vůle i odvahy zdravě riskovat (pohyb v různorodém terénu za každého počasí), rozvíjení etických zásad nebo vědomí odpovědnosti člověka (např. za stav životního prostředí).

 

Venkovní výuka pomáhá naplňovat řadu kompetencí propojených se školním kurikulem, rozvíjí odpovědné jednání k přírodě a lidem a přirozeně také nabízí rozvoj kompetencí k podnikavosti v oblastech Nápady a příležitosti, Zdroje a Do akce.

 

Ukázky projektů propojujících podnikavost a venkovní výuku

Vedete žáky k praktické ochraně životního prostředí? Zajímá vás téma voda v krajině?

 

Inspirujte se videem

 

foto aktivity

Láká vás průzkum okolní přírody a orientace v přírodě pomocí mapy, kompasu a přírodních jevů? Nechte děti vyrobit si svůj kompas a vyrazit za dobrodružstvím.

 

Nahlédněte do podnikavé výuky v praxi

 

Procházka s mobilem

Jste fanouškem moderních technologií a vášnivým lovcem kešek?

 

Nenechte si ujít projekt Procházka Líšní s mobilem

 

Volání Brna

Chcete prozkoumat svou obec? Stáhněte si pestrý a hravý kreativní zápisník VOLÁNÍ BRNA ...malé nápady pro velké město... 

 

Objevíte místo, ve kterém žijete a zjistíte, jak ho sami můžete ovlivnit. Podnikavost tak můžete krásně dostat z lavic do ulic města. Magistrát města Brna vydal k zápisníku také metodiku pro učitele.

 

Rádi  zpracováváte dary zahrady?

 

Přečtěte si o zkušenostech žáků s projektem GRANTER – Grow and eat together!

nebo se podívejte na video Příroda na dlani.

 

ilustracni

Myslíte si, že by vaši žáci  dokázali zvelebit nevyužitý prostor vaší školy? Podívejte se jak to v rámci žákovského projektu sami zvládli!

Inspirujte se  projektem Dva v jednom.

 

Dva v jednom

V metodikách Podnikavých dnů je zaznamenáno, jak žáci sami připravili a zrealizovali svůj malý projekt během 4 měsíců. Realizace znamenala nejen velkou zkušenost, ale často i výraznou změnu ve škole nebo v jejím okolí – společnou charakteristikou vybraných projektů je propojení školní výuky s reálným světem a rozvoj praktických schopností a dovedností žáků. Někteří v záměru zohlednili také současnou změnu klimatu.


Zaujala vás podnikavost?

Vše k ní najdete na webu platformy Podnikavá mysl.

 

 logo podnikava mysl


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz