JAKÉ PŘÍNOSY MÁ VENKOVNÍ VÝUKA


Učitelé během Venkovní výuky


  • pracují s žáky motivovanými k učení i rozvoji klíčových kompetencí, jako je spolupráce, formulace otázek, aktivní hledání odpovědí, komunikace,
  • mohou smysluplně propojovat výuku různých předmětů a oblastí,
  • při výuce v přírodě si děti zapamatují více než při teorii ve třídě,
  • mohou účinně propojovat teorii s praxí,
  • při realizaci se učí nejen děti, ale i učitel – otevírá se možnost pro profesní rozvoj i seberozvoj.
PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz