SUMÁŘ – FORMATIVNÍ HODNOCENÍ – VYBRANÉ FORMY PRÁCE

S kterými formami již pracujete ve třídě a které se pokusíte využít i venku?

Kterou začnete jako první?

Naplánujte si svůj vlastní posun v používání formativního hodnocení!

 

 • PRÁCE S CÍLI – učitel představuje cíle, společně je s žáky nastavuje, ověřuje porozumění cíli...

 

 • HODNOCENÍ DOSAŽENÍ CÍLŮ – probíhá na konci hodiny nebo po uzavření určitého tématu. Hodnotí žáci, učitel.

 

 • PRŮBĚŽNÁ ZV učitele k žákovi
  • práce s chybou
  • posilování toho, co se daří (silné stránky)
  • k výstupu/produktu
  • k procesu učení
  • k chování

 

 • POUŽÍVÁNÍ POPISNÉHO JAZYKA – kromě zpětné vazby také při zadávání výstupů, procesů. Modelování používání popisného jazyka se skupinou, žáci se učí  používat popisný jazyk pro hodnocení a sebehodnocení.

 

 • KRITÉRIA
  • učitel představuje kritéria
  • společná práce na kritériích
  • (sebe)hodnocení podle kritérií

 

 • HODNOCENÍ SPOLUŽÁKŮ (vrstevnické hodnocení)

 

 • OKAMŽITÁ REFLEXE VÝUKY UČITELEM – změna výukové strategie jako reakce na aktuální situaci ve výuce, proměna cíle nebo cesty k němu.

 

 • ZAŘAZOVÁNÍ FOREM ZÍSKÁVÁNÍ OKAMŽITÉ PRŮBĚŽNÉ ZV OD ŽÁKŮ – např. palce, škály, smajlíci, semafor, …

 

 • POUŽÍVÁNÍ RŮZNORODÝCH FOREM HODNOCENÍ – např. reflektivní kruh, rozhovor, dotazník,…

 

 • SEBEŘÍZENÍ, PŘEBÍRÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA SVÉ UČENÍ – sebereflexe žáka, plánování jeho dalšího posunu, analýza jeho učících strategií.

 

 • ROZHOVOR S ŽÁKEM (společné hodnocení výkonu, hodnocení produktu, diagnostický rozhovor)

 

 • REFLEKTIVNÍ ROZHOVOR S ŽÁKEM A RODIČI – shrnující posouzení vývoje žáka, např. tripartity, rozhovory před vysvědčením

 

 • PLÁNOVÁNÍ UČENÍ S ŽÁKY – ve skupině, jednotlivě, osobní výukové cíle

 

 • DŮKAZ O  UČENÍ ověření stanoveného cíle (průběžně, na konci, vytváření portfolií)

 

 • DALŠÍ …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz