Smysly – čichové hry v lese

Třída/věk žáků: 1.–3. třída / 6–9 let
Předmět/délka lekce: prvouka, délka 1x45 min

 

Pomůcky

 

 • krabičky (např. filmovky) naplněné vatou, ve dvou vždy stejné aromatické přírodní látky nebo
  vonné oleje, pro každého žáka jedna, na spodu krabiček se stejnou vůní vždy stejná nenápadná
  poznávací značka,
 • kelímky pro každého žáka nebo papíry na vytvoření papírového kelímku (návody na vytvoření
  papírového kelímku)

 

Obsah výukové lekce

 

Motivace:
Člověk dovede sice rozeznat mnoho vůní, ale v porovnání se zvířaty je skoro jako bez čichu. Dobrého
čichu zvířat využívají lidé například k vyhledání lidí při katastrofách či k vyhledání látek. Pes má totiž
mnohonásobně více čichových buněk než člověk a dovede vystopovat pachatele i po několika hodinách
jen podle čichové stopy.
Průkopníkem v oblasti zkoumání hmyzího čichu je francouzský entomolog Fabre. Z kukly se mu
v pracovně vylíhla samička martináče hrušňového. V ten večer měl otevřené okno a za pár chvil se
začaly dít věci... Najednou zažil nálet samečků, kteří byli přilákáni pachem samičky. V jeho pracovně to
za okamžik vypadalo jako v kouzelnické sluji plné netopýrů, protože martináček hrušňový je poměrně
velký motýl.
Pan Fabre pokus opakoval, samečky však mátl silnými pachy sýrů, hnijícího masa, sirovodíku, ale motýlí
samečky neodradil ani silný déšť či vítr. Vždy spolehlivě "vyčenichali" potenciální partnerku. Dnes již
víme, že zrovna martináček je jedním z nejcitlivějších druhů hmyzů, svoji družku sameček čichem
najde na vzdálenost až 11 km!
A co takový brouk hrobařík? Hrobaříci, kteří najdou mrtvého živočicha, vydávají zvláštní pach, který na
vzdálenost až několika kilometrů přiláká další hrobaříky na hostinu. Tu však přenechávají svým
potomkům a sami se živí dravě jinými brouky nebo larvami hmyzu.
Jak je na tom člověk s čichem? Zahrajeme si společně na takové motýly, kteří hledají svého partnera.
Každý z vás získá krabičku s vůní a mezi ostatními zkusí najít kamaráda se stejnou vůní.


Popis aktivity:
Lektor připraví pro děti krabičky naplněné různým kořením, kávou, bylinkami nebo aromatickými oleji
tak, aby každá ingredience byla zastoupena dvakrát. Voňavé látky jsou v krabičce překryté vatou, aby
dovnitř nebylo vidět. Každý žák dostane jednu krabičku. Cílem aktivity je čichem najít dvě stejné
nádoby. Dvojice, která našla stejnou vůni, jde k pedagogovi na kontrolu a vyčká na dokončení všech párů, může pomáhat ostatním spolužákům nebo si jen zkoušet vůně ostatních. Na závěr pedagog podle
značek vyhodnotí správnost a provede krátkou reflexi aktivity.


Následuje sdílení pocitů a zážitků ze hry:

 • Bylo vyhledávání vašeho partnera jednoduché?
 • Zdály se vám vůně podobné nebo jste s rozlišováním neměli potíže?


Koktejl lesních vůní
Do kelímku v lese nebo na louce žáci nasbírají vzorky přírodnin, které zajímavě voní (např. listy bylinek,
okvětní lístky kvetoucích rostlin nebo keřů, větvičky z jehličnatých stromů). Vždy si utrhnou jen malý
kousek.
Vše v kelímku smíchají dohromady a zkoušejí přivonět, co jim vůně připomíná a jak by se mohl
jejich parfém jmenovat. Poté oslovují kamarády, kteří již mají parfém hotový a navzájem hádají,
z jakých ingrediencí se jeho výrobek skládá a co na jeho výrobu použil.


Vyhodnocení
Žáci se po aktivitě sejdou ke společnému zhodnocení.
Následuje sdílení pocitů a zážitků ze hry:

 • Jak se vám dařilo vyhledávání zajímavých vůní?
 • Jak jste pojmenovali váš lesní parfém?
 • Bez kterého z vašich smyslů si nedokážete představit svůj život?
 • Proč jsou pro nás smysly důležité?

 

Co se žáci v hodině naučili? (výukový cíl venkovní lekce)

 

Žáci testovali jeden ze svých smyslů. Čichem odhalovali stejnou vůni do dvojice. V přírodě vyhledávali
přírodniny s příjemnou vůní.


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz