Řemesla – tesař a řezbář

Třída/věk žáků: 3.–5. třída / 8–11 let
Předmět/délka lekce: pracovní činnosti, délka 2x45 min

 

Pomůcky

 

 • bezové větve,
 • pilky,
 • nože,
 • škrabky,
 • smirkový papír,
 • nebozezy,
 • fixy na dřevo,
 • navlékací gumička,
 • špejle,
 • vzorky různých druhů dřev s názvy,
 • obrázky bezu.

  

Obsah výukové lekce

 

Pedagog v kroužku stručně představí řemeslo, aktivity v dílně a seznámí žáky s připravenými
pomůckami a nástroji.
„Tesařské řemeslo patří k nejstarším, protože se pojí s počátky stavby obydlí. V dávných dobách byl
prakticky každý, kdo si postavil dům, tesařem. S pozdější specializací povolání vznikla i profese tesaře.
Dlouhou tradici má i většina užívaných nástrojů. K základním nástrojům užívaným od starověku patří:
sekyra, teslice, vrták, poříz, hoblík, pila, dláto; pomocné nářadí: špalky, kozy, skoby, klíny, páky, zvedací
stroje, nářadí; pomůcky pro měření: měřidla, úhelnice, krokvice, olovnice, vodováha, šňůra, kolovrátek,
rejsek, kružidlo.“

Zdroj: VINAŘ, Jan. Historie řemesla – Tesař [online]. [cit. 25. 5. 2021]. Poznejte řemesla 2018. Dostupný z: http://www.poznejte-remesla.cz/remeslo/tesar-tesarske-prace/historie

My pro svou dnešní dílnu použijeme pilky, nože, nebozezy, škrabky na kůru a smirkový papír.


Nejprve se musíme seznámit s bezpečnostními pravidly, jak s takovým nářadím pracovat:

 • s nářadím pracujeme opatrně,
 • nožem a škrabkou řežeme vždy směrem od sebe,
 • nůž po použití zavřeme,
 • nářadí vracíme na místo, kde jsme si je půjčili,
 • při práci sedíme nebo stojíme na jednom místě, s nářadím nepopocházíme.


Můžete si zde vyrobit vzorek určitého druhu dřeva nebo bezové korále. Pokud bude dostatek času, smíte
si vytvořit obojí nebo si vybrat jednu činnost. Bezové korále se tvoří z čerstvých mladých větví bezu.

 

Postup práce:
1. Kůru lze oškrabat škrabkou nebo nožem.
2. Větve nařežeme dle potřeby (cca 5–10 cm).
3. Kousky větve ohladíme smirkovým papírem.
4. Můžeme vyřezat ornamenty, popsat nebo pokreslit speciálními fixami.
5. Dírku na provázek provrtáme malým nebozezem.


Nakonec zkoušejí žáci přiřadit vzorky dřev k názvům stromů, je to obtížné, ale cílem je zapamatovat si
alespoň ty nejvýraznější, např. třešeň, ořech, buk.

 

Reflexe aktivity:
Pedagog v kruhu posílá mluvicí předmět a pokládá otázky:

 • Jak se vám pracovalo s bezovým dřevem?
 • Chybělo vám při tvoření něco, co by práci zjednodušilo nebo vylepšilo?
 • Jaké dřeviny jste si zapamatovali ze závěrečné části?

 

Co se žáci v hodině naučili? (výukový cíl venkovní lekce)

 

Žáci se seznámili s prostředím a prací tesaře a řezbáře, diskutovali o dřevu, jeho kvalitě,
tvrdosti a využití. V řemeslné dílně odvodili, jaký materiál, nářadí a podmínky pro práci řezbář
potřebuje, vyrobili si vzorek dřev nebo korále z bezu.


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz