Hodnocení ve venkovní výuce

Může fungovat hodnocení žáků, i když učíme venku? Jak se popasovat se známkami, zpětnou vazbou, kritérii i důkazy o učení? S Petrou Koppovou a Hanou Mikulicovou vyzkoušíme různé přístupy k venkovní výuce spojené s formativním i sumativním hodnocením.


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz