Němčina v zahradě. Stupňování přídavných jmen.

Třída/věk žáků: 1. ročník SŠ / 15 let
Předmět/délka lekce: německý jazyk / 35 min

 

Pomůcky

 

Obsah výukové lekce

1. Pomůcky

Nejprve jsme si s žáky ukážeme a pojmenujeme pomůcky, které budou používat – teploměr, délková měřidla, slovníky, klíč s názvoslovím stromů v němčině.

 

2. Měření

Žáci dostanou do skupin pracovní list, změří průměr vybraných tří stromů ve výšce 1,3 m a jejich tloušťku mezi sebou porovnají. Dále změří teplotu vzduchu a půdy ve stínu a na slunci a hodnoty opět porovnají. Přitom musejí tvořit věty, ve kterých používají druhý stupeň přídavných jmen. Sami pak ještě mohou hledat, co by se ještě v zahradě dalo porovnávat.

 

3. Krátké opakování slovíček a gramatických jevů + hodnocení

 

Co se žáci v hodině naučili? (výukový cíl venkovní lekce)

Žáci sami hledali a procvičili novou slovní zásobu, nové gramatické struktury (2. stupeň přídavných jmen) a procvičili také hledání v papírovém slovníku. Spolupracovali ve skupině.

 

Ke stažení:

PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz