Němčina v zahradě. Popis, přídavná jména.

Třída/věk žáků: 1. ročník SŠ / 15 let
Předmět/délka lekce: německý jazyk / 35 min

 

Pomůcky

 

Obsah výukové lekce

1. Okénko do přírody

Aktivita je vhodná k jednoduchému seznámení se se slovní zásobou na téma příroda. Nejprve si žáci vystřihnou podle návodu okénko z papíru (viz foto níže), pak mají za úkol najít cokoliv na zahradě, co se vejde do okénka, přiložit si na to okénko a napsat německý výraz pro daný předmět či přírodninu. Pokud slovíčko neznají, vyhledají si ho ve slovníku.

 

2. Barvy a počty

Žáci se dále rozhlédnou, co vidí kolem sebe bílého, žlutého a hnědého a předměty německy pojmenují. Pak spočítají a zapíší, kolik vidí kolem sebe stromů.


3. Náš strom

Následuje podrobnější průzkum vybraného stromu. Žáci zjistí jeho název za pomoci klíče. Pak zakreslí jeden list či jehlice, rozhodnou, jestli je jednoduchý či složený, napíší i výraz pro listnatý či jehličnatý strom a konečně také popíší části stromu. Na závěr změří ve výšce 1,3 m obvod stromu. S pomocí průměrky se dá změřit i průměr stromu.
Každá skupina pak svůj strom krátce německy představí ostatním.


4. Krátké opakování slovíček + hodnocení

 

Co se žáci v hodině naučili? (výukový cíl venkovní lekce)

Žáci si sami našli a procvičili novou slovní zásobu (květiny, stromy, příroda), popsali strom (toto se běžně v učebnicích nevyskytuje). Procvičili si hledání v papírovém slovníku. Spolupracovali a komunikovali ve skupině.

 

Ke stažení:

PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz