Projekt VENKOVNÍ UČITEL

16 učitelům z 8 škol prochází intenzivním výcvikem dovedností pro učení venku. Bude trvat jeden a půl školního roku a obsahuje osobní konzultace přímo ve výuce, průběžnou metodickou podporu a rozšiřující vzdělávací semináře.

 

CÍL PROJEKTU

Projekt Venkovní učitel se zaměřuje na dlouhodobou podporu učitelů v aktivní venkovní výuce v blízkém okolí školy. Prostřednictvím workshopů, vzdělávacích akcí a průběžných konzultací podpoříme

dovednosti pro učení venku každého zapojeného učitele. Na základě osobní zkušenosti pak učitelé sestaví

koncept venkovního učení pro svou školu (své předměty). Díky těmto konceptům budeme moci sestavit metodologii pro učení venku, která bude veřejně přístupná všem pedagogům ČR. Tento dokument má přinést doporučení školám a učitelům k zavedení prvků venkovního učení do výuky.

 

Naší dlouhodobou vizí je vytvořit síť deklarovaných učitelů učících venku – Venkovních učitelů.

Tento projekt je prvním krokem.

 

CO NABÍZÍME

Zapojeným učitelům (vždy dva z jedné školy) nabídneme cyklus vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na:

 • rozšíření vědomostí a dovedností pro učení venku,
 • pojmenování výchozích podmínek a potřeb pro výuku venku na jejich školách,
 • vzdělávání ve specifických tématech (badatelsky orientovaná výuka, místně zakotvené učení, Venkovní výuka, komunikační dovednosti, zážitková pedagogika, práce s cíli a poskytováním zpětné vazby žákům ad.),
 • prostor pro sdílení zkušeností a sebereflexi vlastní práce,
 • začlenění venkovního učení do učebních plánů školy,
 • průběžnou metodickou podporu a konzultace,
 • stát se potenciálním lektorem a lídrem venkovního učení.

 

OČEKÁVÁME, ŽE

 • budete učit venku a účastnit se workshopů a seminářů,
 • zapojíte žáky do plánování výuky venku,
 • zavedete metodiku Venkovní výuky do svých hodin a najdete si vlastní pojetí, jak učit venku,
 • se nebudete bát improvizovat a dělat chyby,
 • na to nebudete sami a budete sdílet zkušenosti a nápady s ostatními,
 • budete mít chuť stát se Venkovním učitelem.

 

JAK TO BUDE NÁROČNÉ

leden–červen 2020         

 • úvodní workshop (2 dny, únor/březen 2020)
 • metodická podpora, vstupní analýzy potřeb a podmínek pro učení venku, hledání vlastního pojetí venkovního učení

září–červen (2020/2021)

 • workshop I. (3 dny, 18.-20. září 2020) – zaškolení do metodiky Venkovní výuky, plánování vlastních strategií pro učení venku
 • přihlášku naleznete v kalendáři akcí
 • 4 rozšiřující semináře (4x 1 den v průběhu celého školního roku)
 • workshop II. (3 dny, červen 2021) – reflexe a zhodnocení práce učitelů, sdílení zkušeností
 • průběžná metodická podpora
 • tvorba na výstupech (návrhy zavádění venkovního učení do výuky)

červenec–prosinec 2021

 • metodici intenzivně pracují na sestavení metodologie pro učení venku

 

Podrobné informace na venkovnivyuka.cz nebo se ptejte přímo koordinátora Venkovní výuky Mgr. Jiřího Vorlíčka (jiri.vorlicek@lipka.cz)

 

 


JIŘÍ VORLÍČEK
koordinátor pro metodiku

telefon: +420 543 420 823
mail: jiri.vorlicek@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz*