Proč Venkovní výuka?

 

 

Do přírody není nikdy daleko.

Rozhodně ne tak daleko, abychom ji ani v hodinách přírodních věd nemohli navštívit. Obrázky, texty a videa jsou samozřejmě taky fajn, ale můžou stačit?

 
 

Pokaždé je co objevovat.

Když si vybereme místo vhodné pro výuku, navštívíme ho vícekrát –nejméně 3x. Nejde nám jen o znalosti, rozvíjíme také hlubší vztah k místům z našeho okolí.

 
 

Chápat svět v ekosystémech.

Učit se určovat druhy různých organismů je důležité, ale studovat vzájemné vztahy a závislosti přináší vyšší stupeň poznání – a většinou taky víc baví.

 

 

 

Čím víc smyslů, tím líp.

Venku to voní, zpívá, čvachtá, chutná – samozřejmě jak co. Je dobré to využít, a trochu si to i užít. Rozvíjíme tak nejen vztah k místu, ale i sociální dovednosti žáků.

 
 

Není to (jen) hraní, je to učení.

Pracujeme se vzdělávacími cíli z oblasti Člověk a jeho svět, respektive Člověk a příroda. Ale dáváme jim víc času a prostor, který si (podle nás) zaslouží.

 
 

Mozek má rád domněnky.

Naše domněnky, předpoklady, že něco nějak nejspíš bude, jsou vnitřní motivací pro učení. A když je to jinak? Není to chyba, je to důležitý moment učení.

 
 

Od jednotlivostí ke vztahům a hodnocení.

„Kousky“ znalostí zjištěné výzkumem složíme v důležitá porozumění – jak to vlastně v přírodě chodí. A to už je součástí RVP!

 
 

Učitel volí vzdělávací cíle, žáci způsoby práce.

Není to tedy anarchie, ale ani direktivní výuka. Vyšší míra „svobody“ se zde pojí s odpovědností za výsledek, a na vztazích to bývá znát.

 
 

Učení venku se musíme učit.

Zvláštní, copak to není přirozené? Možná, ale odvykli jsme a na každou změnu si musíme zvyknout. Nic není hned ideální, a proč taky? Vždyť by to byla nuda.

 

 


JIŘÍ VORLÍČEK
koordinátor pro metodiku

telefon: +420 543 420 823
mail: jiri.vorlicek@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz*