Tajemství dubu – prožitkové aktivity v lese

Třída/věk žáků: 1.–2. třída / 6–8 let

Předmět/délka lekce: prvouka, matematika, tělesná výchova, délka 2x45 min

  

Pomůcky

 

 • láhev s rozprašovačem,
 • žaludy,
 • obrázky a názvy obrazců,
 • kartičky s různými počty žaludů,
 • miska (kelímek),
 • krabice od bot,
 • nůžky,
 • žaludové čepičky obarvené zespodu po dvojicích stejnou barvou.

 

Obsah výukové lekce

 

Jak roste dub – zdravotní cvičení  

Uvedení: Pedagog ukáže žákům žalud, nechá jej ve skupině kolovat a podrobně prohlédnout. Žáci  mohou odhadnout, jakou funkci má žalud a odkud začíná klíčit.  

Zahrajeme si na to, jak žalud vyklíčil a vyrostl. 

Vyprávíme dětem, jak žalud spadl na zem, vyklíčil a vyrostl, a spolu s nimi vše předvádíme.  

Jednou na podzim spadl z dubu zralý žalud. (bouchneme dlaní o zem)  

Žalud ležel na půdě a celou zimu odpočíval. (schoulíme se do klubíčka)  

Na jaře žalud pošimral paprsek sluníčka a žalud probudil. (každé dítě pošimráme, např., větvičkou  za krkem)  

Potom žalud a půdu, na které ležel, pokropil déšť. (na děti šplíchneme trošku vody z lahve s  rozprašovačem)  

Hurá, jaro je tu! řekl si žalud a začal klíčit. Vystrčil ze skořápky klíček, pátral s ním kolem sebe, našel  půdu a vytvořil v ní kořínek. (jednu ruku natáhneme, zavrtíme prsty a pak se s ní dotkneme země)  Nahoru ke sluníčku pak začal tvořit tenoučký kmínek. (druhou ruku natáhneme, zavrtíme prsty  a zvedneme ji do výšky)  

Kmínek rostl a vypučely na něm listy. (dřepneme si, lokty máme u těla, dlaně rozevřené směrem  vzhůru). A byl tu malý semenáček.  

Jak šly dny a roky, na semenáček svítilo sluníčko a padal déšť a on rostl a rostl. (stoupneme si)  Narostly mu větve a brzy měl košatou korunu. (rozpažíme ruce)  

Jednou na podzim na dubu vyrostly žaludy. (sevřeme dlaně v pěst)  

Žaludy uzrály a spadly na zem. (oběma dlaněmi postupně uhodíme o zem)  

Zakončení: Jaké pro vás bylo stát se na chvilku žaludem a rostoucím stromem? Dozvěděli jste se něco  nového?

 

Hledání žaludů  

Úkol plní dvojice. Každý z dvojice dostane 5 žaludů.  

Stanovte si místo, odkud oba vyjdete. Z tohoto místa udělejte každý opačným směrem 5 kroků.  Od tohoto místa, až po místo vzdálené dalších 10 kroků schovejte 5 žaludů. Žalud musí být schovaný  tak, že je vidět, tzn., že nesmí být zahrabaný, něčím zakrytý apod. Žaludy mohou být na zemi i na  stromech, ale musí se na ně dát dosáhnout.  

Poté se dvojice setká ve výchozím bodě.  

Zakončení: Představte si, že jste zvířata žijící v tomto lese. Jak snadno nebo těžko vám hledala potrava?  Kteří živočichové by si rádi pochutnali na žaludech? Vidíte kolem sebe i jinou potravu pro živočichy?

 

Herní stanoviště se žaludy  

Žáci si volí stanoviště podle svého zájmu a schopností.

 

Čepičkové pexeso  

Žáci hrají ve dvojici či trojici pexeso s čepičkami různých barev, viz pomůcky.  

Spojování čepiček a žaludů  

Žáci dostanou misku žaludů a oddělených čepiček. Přiřazují čepičky ke správným žaludům.  

 

Počítání žaludů  

Žáci vyberou stejný počet žaludů, jako má vzor nebo číslo na kartičce. Podle věku mohou skládat  obtížnější počty, např. o 5 více než je na kartičce, 2 x více apod.  

 

Skládání dle velikosti, váhy  

Žáci skládají žaludy do řady dle velikosti. Poté porovnají žaludy podle váhy.  

 

Hod žaludem  

Žáci se strefují žaludem do kelímku/misky.  

 

Žalud v krabici  

V krabici od bot uděláme díru o trochu větší, než je žalud, ten poté vložíme do krabice. Úkolem dítěte  je pohybovat krabicí tak, aby žalud dírou vypadl. Krabici lze využít jak otevřenou (dítě vidí, kam se žalud  posouvá), tak i uzavřenou (těžší varianta).  

 

Tvary ze žaludů  

Žáci skládají tvary podle kartiček s obrázky (těžší varianta – pouze názvy obrazců) ze žaludů. Ze žaludů  mohou skládat obrázky dle své fantazie na zemi.  

 

Zakončení: Vyzkoušeli jsme si mnoho činností se žaludy. Která pro vás byla nejzajímavější? Při které jste  se něco nového naučili?  

 

Reflexe venkovní lekce:  

 • Co jsme dnes na procházce pozorovali? 
 • Co jsme se dozvěděli o významu žaludu a o tom, jak roste strom?  
 • Co vás na dnešní hodině nejvíce zaujalo?

 

Co se žáci v hodině naučili? (výukový cíl venkovní lekce)

 

Žáci poznávali stádia vývoje dubu pomocí cviků, vyhledávali ukryté přírodniny, pracovali dle svého  výběru na různých stanovištích, manipulovali se žaludy a opakovali základní znalosti a dovednosti. 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz