Venkovní výuka pro školy

Metodika Venkovní výuky nabízí velké příležitosti pro rozvoj dovedností, které mohou žáci uplatnit v reálném životě.

 

Výuka venku vytváří prostředí vhodné pro spolupráci žáků, vzbuzuje vnitřní zájem o poznávání místa a svých schopností, umožňuje dětem přijmout spoluzodpovědnost za vzdělávací proces a hlavně přináší velké množství poznatků a dovedností propojených s reálným světem.

 

Taková výuka je zároveň náročnější na přípravu, čas, materiální vybavení školy i profesní dovednosti učitele.

Proto jsme k metodice Venkovní výuky připravili vzdělávací balíček workshopů.

Jeho silnou a oceňovanou stránkou je individuální metodická podpora utvářená na základě poptávky a potřeb učitele a školy a možnost zapůjčit si pomůcky pro terénní výuku.

 

 

 

"Myslela jsem si, že nejlepší učebnice přírodovědy je příroda. Teď vím, že jde o vztahy ve třídě, které se venku rychleji a lépe napravují - venek je takový katalyzátor vztahů."

 

"Učení venku pomáhá měnit výuku i učitele. Nerozhází vás hluk, máte čas si popovídat s dětmi a vnímat jejich potřeby a vnímat, co je důležité pro učení."

 

"Čemu mě učení venku naučilo? Pokoře a skromnosti. Věci se totiž dějí samy od sebe - bouřka, špinavé oblečení... Nutí vás to k lepší sebeorganizaci, rychlejším reakcím, míň mluvíte a víc pozorujete. Teď vím, že ve třídě se vlastně nemůže nic moc stát."

 

"Hodiny venku mě učí, že ne všechno běží podle plánu."

 

"Zachránili jste mi život - miluju přírodu. Našla jsem ve výuce venku příležitost pracovat s dětmi, kteří jsou v něčem lepší než já."

 


JIŘÍ VORLÍČEK
koordinátor pro metodiku

telefon: +420 543 420 823
mail: jiri.vorlicek@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz*